KARJA

Inkeren kartanossa kasvatetaan Hereford-rotua lihaksi ja jalostukseen. Tilalla on 150 emolehmää. Kesällä karja hoitaa noin 70 hehtaaria luonnonlaitumia ja suojavyöhykkeitä eri puolilla Salon seutua. Talvella lehmät ovat pihattonavetoissa. Tilan karjankasvatus perustuu emolehmätuotantoon. Se on emolle ja vasikalle paras mahdollinen kasvatusmuoto, koska ne voivat viettää aikaa yhdessä hyvin luonnollisesti puolen vuoden ajan.

Emolehmätuotannon vuodenkierto

Emo hoitaa vasikkaansa
Vasikat syntyvät keväällä.
Kesällä lehmät laiduntavat jokinotkoja
Kesällä emot ja vasikat laiduntavat luonnonlaitumilla. Vasikat imevät puolen vuoden ikään asti.
Laumassa on mukana sonni, joka varmistaa lehmien tiinehtymisen
Laitumella lauman seassa on emojen ja vasikoiden lisäksi mukana yksi sonni, joka astuu lehmät ja hiehot kesän kuluessa.
Syksyllä lehmät tuodaan pihattonavettoihin ja vasikat vieroitetaan emoista
Syksyllä laumat tuodaan pihattonavettoihin, joissa ne viettävät talvikauden kestokuivikepohjalla. Syksyllä vasikat vierotetaan emoista. Sonnivasikat siirretään toiselle tilalle loppukasvatukseen, lehmävasikat kasvatetaan kotitilalla. Sonnit ovat teurasiässä 18 kuukauden ikäisinä.

Pihattonavetta

Pihattonavetat ovat valoisia ja avaria
Inkeren kartanon kaikki eläinsuojat ovat nykyaikaisia pihattonavettoja, joissa on kolme seinää ja katto pään päällä. Avarien pihattojen katoista suuri osa on valokatetta, joten eläimet saavat olla valoisassa myös talven pimeimpään aikaan.
Inkeren pihatot on suunniteltu ympäröivään maisemaan ja kulttuuriympäristöön sopiviksi
Inkeren pihatot on suunniteltu ympäröiväänmaisemaan ja kulttuuriympäristöön sopiviksi; perinteiset mittasuhteet on pyritty säilyttämään, seinät on laudoitetut ja punamullatut sekä peltikatto musta.
Eläimillä on mahdollisuus jaloitella ulkona myös talvella
Tilalla panostetaan eläinten hyvinvointiin. Eläimille on haluttu antaa mahdollisuus myös talvikaudella luontaiseen käyttäytymiseen.
Eläimet liikkuvat vapaana pihatoissa kestokuivikepohjalla. Kuiviketta lisätään 2-3 kertaa viikossa.
Eläimet saavat vapaasti liikkua pihatoissa kestokuivikepohjalla, joka on oljen ja turpeen sekoitusta. Uutta kuiviketta lisätään jatkuvasti. Kuivike tyhjennetään kerran vuodessa ja levitetään pelloille maanparannukseksi.

Karjan ruokinta

Karjaa ruokitaan kotimaisella rehulla
Ruokinta perustuu kotoiseen nurmirehuun ja viljaan. Kesällä eläimet laiduntavat luonnonlaitumilla ja syövät monipuolista kasvillisuutta.